Zásady nakládání s osobními údajiV tomto dokumentu shrnujeme naše zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek na doméně [transrapid.cz] a zákazníků společnosti [Mgr. Alena Bláhová a Renée Kubešová] se sídly [Dittrichova 337/9, 120 00 Praha a Kolářova 1209/14, 143 00 Praha], IČO: [44805217 a 44336799] (dále jen „my“, „nám“, „naši“, „naším“, „naše“). Zásady nabývají platnosti dnem 25. května 2018.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Anonymizované a agregované osobní údaje, pomocí cookies.
 2. Osobní údaje získané vyplněním kontaktních a objednávkových formulářů na stránkách, telefonicky, emailem, nebo sdělené nám ústním nebo písemným podáním, či jiným obdobných způsobem.

1) Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou nadstavba protokolu HTTP blíže definovaná v RFC 2109. Jde o malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči. Ten je uloží na zařízení uživatele. Existují 2 druhy cookies, relační a časově omezené. Relační cookies jsou smazány při odchodu ze stránky. Časově omezené cookies mají daný horizont, v rámci něhož při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Tím je umožněno uchovávat různé informace o uživateli. Například jde o uživatelské preference, různá uživatelská nastavení, současné i minulé interakce s webovou stránkou a mimo jiné také mohou, nikoliv však samostatně, ale s pomocí dalších osobních údajů přispět k identifikaci uživatele. Proto jsou cookies považovány za osobní údaje.

K čemu cookies využíváme?

 • Pomocí cookies zajišťujeme bezproblémový chod webu na všech zařízeních pro váš libovolný prohlížeč. Napomáhají správnému zobrazení stránek.
 • Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku z webu (UX).
 • Naším opravněným zájmem je měření návštěvnosti stránek, které nám pomáhá rozvíjet a zkvalitňovat naše služby, na základě vašeho zájmu o ně.

Jaké cookies mohou využívat naše webové stránky?

Funkčnost stránek

utma jQuery Skriptovací jazyk pro zajištení navigace stránek a funkčnosti a interaktivity stránek.
cfduid
wp-XXX WordPress Různá nastavení redakčního systému WordPress pro korektní zobrazení webu.
wordpress_XXX
XXX relační cookies Zajišťují technickou funkčnost stránek a po odchodu z webu se smažou.
act Facebook Integrace stránek se sociální sítí Facebook, včetně prvků této sociální sítě na stránkách. Zásady Facebook
c_user
datr
fr
presence
sb
wd
xs

Meření návštevnosti

_ga Google Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu. Data spojená s cookies uchováváme maximálně po dobu 50 měsíců. Zásady Google.
_gat_gtag_UA_XXXXXX_X
gid
ui Toplist.cz Služba pro jednoduché měření návštěvnosti.
vid Navrcholu.cz Služba pro jednoduché měření návštěvnosti.
vsid

Jak můžete cookies vymazat?

Smazat cookies vám nedoporučujeme. Po jejich smazání nemůžeme zaručit správnou funkčnost stránek. Reklamy na internetu tím neomezíte, v praxi pouze budete vidět více jiných méně relevatních reklam. V každém moderním prohlížeči můžete v jeho nastavení smazat cookies a cache (soubory uložené v paměti vašeho zařízení pro rychlejší načítání webových stránek). Pro smazání cookies postupujte následovně: Nastavení → Soukromí → Uložené soubory a cookies → Vymazat. Pokud si nevíte rady, navštivte stránky podpory vašeho prohlížeče.

Nejčastěji používané prohlížeče:
Chrome
Firefox
Safari
Edge

Další možností je naše stránky navštívit v anonymním režimu prohlížeče. V tomto režimu jsou všechny cookies pouze relační, tedy po odchodu stránek jsou smazány automaticky.

2) Osobní údaje

Z jakých důvodů zpracováváme osobní údaje?

Na základě nařízení 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. b) c) a d)

 • uzavření smlouvy a její plnění
 • fakturování služeb a vedení účetnictví
 • informování o změnách poskytovaných služeb
 • případné reklamace služeb
 • případného soudního sporu

Na základě nařízení 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. f)

 • informování vás v kritických situacích a při možném vzniku škody
 • vedení přehledu zákazníků a jejich vývojů v čase
 • vedení přehledu dodavatelů a jiných smluvních partnerů

Jakým třetím stranám můžeme poskytnout osobní údaje?

Osobní údaje třetím stranám neposkytujeme, pouze s následujícími výjimkami:

 • poskytovatelům ICT, poštovních a logistických služeb
 • našim externím spolupracovníkům a dodavatelům a to pouze za účelem plnění smlouvy
 • agenturám zajišťujícím marketingové služby

Poskytujeme osobní údaje subjektu do třetích zemí (mimo EEA)?

Osobní údaje do třetích zemí neposkytujeme, s výjimkou poskytovatelů mailových, nebo cloudových služeb.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, Právo na opravu, Právo na výmaz („právo být zapomenut“), Právo na omezení zpracování, Právo na přenositelnost údajů, Právo vznést námitku

V případě, že chcete uplatnit vaše právo na základě nařízení 2016/679 čl. 15, 16, 17, 18, 20 nebo 21, kontaktujte nás v této věci kontaktním formulářem, nebo písemně na adresu společnosti, kterou najdete na stránce s kontakty.

Na vaše žádosti pro uplatnění vašich práv si vyhrazujeme lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní od obdržení žádosti.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních vztahů mezi subjektem a námi, pro uplatňování nároků těchto smluvních vztahů, a po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu.

Po ztrátě důvodu k uchování osobních údajů provádíme jejich vymazání nebo likvidaci.

Jaké druhy osobních údajů zpracováváme?

 • Kontaktní údaje
 • Identifikační údaje
 • Údaje o využívání služeb

Jak přistupujeme k zabezpečení zpracování osobních údajů?

Na základě nařízení 2016/679 čl. 32 osobní údaje:

 • Šifrujeme – na webu používáme zabezpečený protokol HTTPS.
 • Zajišťujeme jejich dostupnost a odolnost – data zálohujeme, používáme antivirový program.
 • Zajišťujeme jejich důvěrnost a integritu – osobní údaje jsou zabezpečené a bez autorizovaného přístupu nedostupné, v případě elektronických dat používáme silná hesla.
 • Posuzujeme míru bezpečnostních rizik při zpracování osobních údajů (zničení, ztráta, neoprávněné pozměňování) a přiměřeným způsobem děláme vhodná protiopatření.