Ceník

Ceny jsou orientační, poskytujeme však také množstevní a klientské slevy.

Na požádání provedeme kalkulaci daného textu.

Nadpisy a nedokončené řádky se považují vždy za celé řádky.
Poslední nedokončená strana se považuje vždy za celou normostranu.

Základní sazba může být zvýšena za spěšné provedení nejméně o 20% (více jak 6 stran denně – nezapočítává se den zadání a den převzetí překladu). Expresní příplatek : sobota – 50%, neděle – 100%, svátek – 125%.

Základní sazba může být také zvýšena za odbornost a obtížnost (špatná čitelnost, špatná stylistika apod.) nejméně o 20%.

Překlady z ciz. jaz. do češ. 325 Kč
z češ. do ciz. jaz. 351 Kč
z ciz.jaz. do ciz. jaz. 442 Kč
Jazyková revize 130 Kč
Tisková korektura 130 Kč
Přepisy čeština 78 Kč
cizí jazyk 78 Kč
Soudně ověřené překlady čeština 442 Kč
cizí jazyk 481 Kč
z ciz.jaz. do ciz. jaz. 546 Kč
ověření 143 Kč
ověřená kopie navíc 143 Kč
Tlumočení 1/2 dne (4 hodiny) 3.500 až 4.000 Kč
celý den (8 hodin) 7.500 až 8.000 Kč

Objednávkou překladu zákazník uznává naše tarifní sazby za sjednané smluvní ceny.